Умови використання
Перед використанням Веб-сервісу Darwin Lawyer, просимо уважно ознайомитися з цими Правилами користування, дотримання яких є необхідним для безперешкодного доступу та належного використання Послуг Сервісу.

Ці Правила користування визначають спосіб та умови взаємодії та співправці між ТОВ «ЮФ «Батуринець і Партнери» (далі - «Darwin Lawyer», «Ми», «Адміністрація Сервісу») і користувачами Сервісу ( далі - «Користувач», «Ви», «Юрист», «Клієнт»).

Здійснивши реєстрацію на Веб-сервісі Darwin Lawyer, Ви беззастережно погоджуєтеся, що використання Сервісу та відносини щодо отримання та/або надання Послуг Сайту, регулюється цими Правилами користування та Політикою конфіденційності.


ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


Веб-сервіс Darwin Lawyer (Сервіс, Darwin Lawyer) – програмне забезпечення, що розміщується на веб- сайті: www.darwin.lawyer, та є сукупністю програм та програмних кодів, баз даних, таблиць, а також іншої інформації, що міститься в інформаційній системі, доступ до якої забезпечується через інформаційно-телекомунікаційну мережу Інтернет, функціональним призначенням якого є платформа для вирішення юридичних питань будь-якої складності шляхом надання можливості Клієнтам отримати юридичні послуги, а Юристам надати такі послуги, та сприяє належному виконанню сторін своїх обов'язків.

Адміністрація – уповноважений представник Веб-сервісу Darwin Lawyer, що здійснює технічну підтримку Сервісу та інформаційно-консультативний супровід Користувачів Сервісу.

Користувач – фізична або юридична особа, яка зареєстрована на Сервісі Darwin Lawyer. Залежно від мети реєстрації користувач набуває статус «Клієнт» або «Юрист». Для отримання статусу «Клієнт» або «Юрист» при реєстрації особа повинна беззаперечно погодитися та прийняти умови цих Правил користування та Політики конфіденційності, шляхом проставлення відмітки про свою згоду у відповідному полі та подати заявку відповідної форми Адміністрації Сервісу для отримання та/або надання послуг за допомогою Сервісу.

Клієнт – фізична або юридична особа, яка зареєструвалася на Сервісі Darwin Lawyer, подала заявку Адміністрації Сервісу про бажання отримати юридичні послуги для вирішення питань правового характеру Юристами Darwin Lawyer у затребуваній сфері, та пройшла перевірку Адміністрацією Сервісу.

Юрист – фізична особа, яка має вищу юридичну освіту, володіє професійними знаннями та навиками вирішення питань правового характеру, зареєструвалась на Сервісі Darwin Lawyer та пройшла відповідний відбір Адміністрацією Сервісу.

Юрист-виконавець – Юрист Darwin Lawyer, який прийняв у роботу Завдання Клієнта.

Реєстрація – заповнення Користувачем заявки відповідної форми на Сервісі Darwin Lawyer шляхом введення своїх даних: Прізвище, ім'я, по-батькові, номер телефону, e-mail, тощо.

Особистий кабінет – спеціальний інтерфейс у вигляді програмного забезпечення, доступ до якого Адміністрація Сервісу надає Користувачу після проходження ним реєстрації та перевірки чи відбору на Сервісі Darwin Lawyer та надає функціональні можливості здійснення комунікації між Клієнтом, Юристом та Адміністраціє Сервісу, а також надає онлайн-доступ до списку завдань та архіву документів, створених, отриманих та/або надісланих Користувачем при отриманні/наданні Послуг через Сервіс Darwin Lawyer.

Завдання
– це замовлена Клієнтом послуга, розміщена ним на Сервісі Darwin Lawyer, яка містить питання правового характеру та потребує вирішення Юристом Darwin Lawyer, що спеціалізується у відповідній сфері.

Послуга – сукупність дій правового та організаційного характеру, спрямованих на виконання Завдання Клієнта та забезпечення функціонування Сервісу відповідно до мети його створення.

Інформаційні матеріали
- будь-які матеріали (включно, але не обмежуючись: текстові, графічні, аудіо- , відеоматеріали і т.д.), що опубліковані, поширені створені, отримані та/або надіслані Користувачами за допомогою Сервісу або Особистого кабінету.


1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ці Правила користування регулюють порядок використання Сервісу Darwin Lawyer, та правовідносини, що виникають у зв'язку із таким використанням Сервісу, та є обов'язковими для усіх зареєстрованих Користувачів.

1.2. Здійснивши реєстрацію на Сервісі Darwin Lawyer, Ви беззастережно погоджуєтеся, що використання Сервісу та відносини щодо отримання та/або надання Послуг Сервісу, регулюється цими Правилами користування та Політикою конфіденційності, яка є невід'ємною частиною цих Правил користування.

1.3 . Використовувати Сервіс дозволено тільки дієздатним особам, які досягли повноліття, після реєстрації та проходження перевірки або відбору.

1.4. Якщо Ви зареєструвалися на Сервісі від імені юридичної особи, це означає, що у Вас є відповідні повноваження на це, та Ви згідні з цими Правилами користування та Політикою конфіденційності Сервісу.

1.5. Якщо Ви не згідні з цими Правилами користування (повністю або частково), Ви не можете використовувати Сервіс, отримувати та/або надавати Послуги на Сервісі, Вам не надаються права та обов'язки Користувача Сервісу Darwin Lawyer.

1.6. Адміністрація Darwin Lawyer зобов'язується надавати Вам технічну та іншу інформаційно - консультаційну підтримку, пов'язану з використанням Сервісу, за допомогою будь-яких каналів зв'язку, перелічених на веб-сторінці www.darwin.lawyer.

1.7. Адміністрація Darwin Lawyer залишає за собою право змінювати ці Правила користування і повідомляти Ваc про кожні такі зміни, а також про дату набрання чинності таких змінених Правил користування шляхом направлення повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення відповідного повідомлення на Сервісі.

1.8. Будь-яке подальше використання Вами Сервісу Darwin Lawyer, отримання та/або надання Послуг після публікації таких змінених Правил користування, буде розцінено як те, що Ви беззастережно та повністю погодилися з усіма такими змінами.

1.9. У разі своєї незгоди зі зміненими Правилами користування Ви зобов'язані відмовитися від використання Сервісу та отримання та/або надання Послуг шляхом видалення свого облікового запису на Сервісі з обов'язковим повідомленням про це Адміністрацію Сервісу.

1.10. Здійснивши реєстрацію на Сервісі Darwin Lawyer, Ви визнаєте і погоджуєтесь з тим, що Адміністрація Сервісу має доступ до всього контенту на Сервісі та Особистого кабінету.

2. РЕЄСТРАЦІЯ НА СЕРВІСІ

2.1. Для використання Сервісу Ви зобов'язані зареєструватися, заповнивши відповідну форму на веб-сторінці http://www.darwin.lawyer, надавши повну і достовірну інформацію про себе.

2.2. Реєстрація Користувача відбувається після проставлення ним відмітки про те, що він/вона ознайомились та погодились з цими Правилами користування та Політикою конфіденційності Сервісу.

2.3. Реєстрація в Сервісі від імені або замість іншої особи, дозволена лише у випадку, коли ця особа надала Вам такі повноваження на підставі довіреності або іншого законного документа, оформленого відповідно до чинного законодавства.

2.4. Надаючи Адміністрації свою адресу електронної пошти та/або номеру телефону, Користувач дає згоду на отримання сервісних, юридичних, інформаційних, промо- та рекламних повідомлень або дзвінків, від яких Користувач може в будь-який час відписатися.

2.5. Надаючи Адміністрації свою адресу електронної пошти та/або номеру телефону, Користувач надає право Адміністрації Сервісу передавати ці контакти уповноваженому представнику Адміністрації та/або іншому Користувачеві Сервісу згідно з умовами Політики конфіденційності з метою забезпечення функціонування Сервісу відповідно до мети його створення.

2.6. Усі дії, вчинені в Сервісі з використанням Ваших даних авторизації вважаються здійсненими Вами особисто. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за результати санкціонованого чи несанкціонованого використання Ваших даних авторизації і Вашого Особистого кабінету третіми особами.

2.7. Реєстрація Клієнта:

2.7.1. Для того, щоб стати Клієнтом Сервісу, Користувач має заповнити форму, яка є доступна при виборі функціональних кнопок «Найняти юриста» або «Поставити завдання».

2.7.2. Доступ Клієнту до функціональних можливостей Сервісу надається Адміністрацією Сервісу після проходження Користувачем процедури реєстрації та перевірки.

2.8. Реєстрація Юриста:

2.8.1. Для того, щоб стати Юристом Сервісу, Користувач має заповнити форму, яка є доступна у розділі Сайту «Стати юристом Darwin Lawyer» при виборі функціональної кнопки «Зареєструватись» або «Подати заявку», та пройти відбір Адміністраціє Сервісу.

2.8.2. Юрист усвідомлює та погоджується, що після успішного проходження відбору, всі надані Адміністрації персональні дані Юриста та інформація про стаж, досвід, професійні навики, спеціалізацію тощо будуть у вільному доступі необмеженому колу осіб в мережі Інтернет на Сервісі Darwin Lawyer.


3. ПЕРСОНАЛЬНІ ДАНІ

3.1. Погодившись з цими Правилами користування та здійснивши реєстрацію на Сервісі Darwin Lawyer, вказуючи свої персональні дані, Користувач беззастережно погоджується та надає добровільно Адміністрації Сервісу право: на обробку своїх персональних даних, в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну, поновлення, використання і поширення (розповсюдження, реалізація, передача), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем та на інші дії Адміністрації щодо таких даних у зв'язку з функціонуванням Сервісу; на поширенням своїх персональних даних необмеженому колу осіб за допомогою Сервісу.

3.2. У випадку незгоди з викладеними вище умовами, Користувач не повинен реєструватися на Сервісі Darwin Lawyer і має право використовувати Сервіс виключно для перегляду.

3.3. Адміністрація Сервісу обробляє тільки ті персональні дані Користувача, які були розміщені ним на Сервісі або надані в процесі відбору та/або перевірки. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сервісу протягом терміну їх розміщення на Сервісі.

3.4. Адміністрація Сервісу здійснює обробку персональних даних Користувачів лише з метою складання Бази даних Клієнтів та Юристів Сервісу для забезпечення функціонування Сервісу і подальшого надання/отримання послуг Користувачем за допомогою Сервісу Darwin Lawyer. Користувач в будь-який момент може змінити свою персональну інформацію, що міститься в базах даних Сервісу, повідомивши про це Адміністрацію Сервісу.

3.5. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за використання персональних даних Користувача третіми особами.

3.6. Користувач зобов'язується не розміщувати на Сервісі персональні дані інших осіб, а також не використовувати персональні дані інших Користувачів будь-яким чином, що не відповідає вимогам законодавства, в протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди і будь-яких інших цілях, що не відповідають цілям функціонування Сервісу.

3.7. Адміністрація Сервісу має право без згоди Користувача, проте з наступним його повідомленням, передати персональні дані про Користувача державним органам, в тому числі органам дізнання та досудового слідства, і органам місцевого самоврядування лише за їх мотивованим запитом, на підставі судового рішення, та в інших передбачених чинним законодавством України випадках.


4. ПЕРЕВІРКА ТА ВІДБІР КОРИСТУВАЧІВ

4.1. Перевірка Клієнта:

4.1.1. Після проходження процедури реєстрації на Сервісі, з метою з'ясування деталей Завдання, Клієнт може пройти процедуру перевірки, в тому числі співбесіду з представником Адміністрації Сервісу по вказаному ним телефону, по Skype в режимі відеоконференції чи іншим способом, погодженим між сторонами, а також може передбачати надання Клієнтом Адміністрації Сервісу персональних даних, і їх підтвердження відповідними документами.

4.1.2. Для проходження процедури перевірки Клієнту необхідно мати паспорт чи інший документ, що посвідчує особу, а у випадку представництва юридичної особи – відповідні уповноважуючі та установчі документи цієї юридичної особи.

4.1.3. Клієнт усвідомлює та погоджується, що зареєструвавшись на Сервісі Darwin Lawyer, він/вона надав право Адміністрації Сервісу здійснити пошук та відбір Юриста, а також право укласти від імені Клієнта і за його рахунок Договір про надання юридичних послуг (про надання правової допомоги) з Юристом Darwin Lawyer, умови якого визначаються у кожному випадку індивідуально після проходження Клієнтом перевірки та узгодження деталей Завдання.

4.2. Відбір Юриста:

4.2.1. Відбір юриста Адміністрацією Сервісу Darwin Lawyer передбачає проходження ним/нею наступних етапів: 1) реєстрація на Сервісі Darwin Lawyer; 2) співбесіда та перевірка наданої потенційним Юристом інформації, в тому числі рекомендацій; 3) виконання тестового завдання.

4.2.2. Лише після успішного проходження усіх етапів відбору потенційний кандидат може набути статус «Юрист Darwin Lawyer», отримати доступ до Особистого кабінету та сторінку (профайл) з наданою про себе інформацією в онлайн-базі юристів Darwin Lawyer на веб-сторінці www.darwin.lawyer.

4.2.3.Юрист усвідомлює та погоджується з тим, що здійснивши реєстрацію на Сервісі Darwin Lawyer та пройшовши відбір, він/вона зобов'язується надавати Послуги Клієнтам Сервісу зі строгим дотриманням вимог та стандартів Сервісу Darwin Lawyer, передбачених в Угоді про рівень надання юридичних послуг (SLA), яка укладається з кожним Користувачем індивідуально.


5. ПОРЯДОК ВИКОРИСТАННЯ СЕРВІСУ

5.1. Постановка Завдання та пошук Юриста:

5.1.1. Поставити завдання Клієнт може під час реєстрації на Сервісі Darwin Lawyer, описавши у відведеному полі завдання, та вказавши очікувані терміни його виконання. Така опція для Клієнта є доступна при виборі функціональних кнопок «Найняти юриста» або «Поставити завдання».

5.1.2. Якщо завдання описано не чітко, та потребує уточнення, Адміністрація Сервісу уточнює необхідну інформацію в Клієнта за допомогою вказаних ним засобів зв'язку при реєстрації на Сервісі.

5.1.3. Клієнт погоджується з тим, що юридичні послуги будуть надаватись на умовах, передбачених цими Правилами користування, Політикою конфіденційності та відповідно до інших договорів, що укладатимуться додатково з кожним Клієнтом індивідуально.

5.1.4. Після узгодження Завдання, Адміністрація Сервісу підбирає Юриста відповідно до затребуваної специфіки та сфери поставленого Клієнтом Завдання в обумовлені терміни.

5.1.5. У випадку, якщо Клієнт самостійно бажає вибрати Юриста для виконання свого завдання, Клієнт вказує про це при заповненні відповідної форми на Сервісі Darwin Lawyer (при виборі функціональних кнопок «Найняти юриста» або «Поставити завдання»).

5.1.6. У випадку, якщо через специфіку та складність завдання в онлайн-базі Юристів Darwin Lawyer, відсутній відповідний спеціаліст, Адміністрація Сервісу зобов'язується залучити такого фахівця з-поза меж Сервісу.

5.1.7. Тривалість пошуку та відбору Юриста для виконання Завдання Клієнта встановлюється і погоджується з Клієнтом у кожному випадку індивідуально.

5.2. Комунікація з Юристом:

5.2.1. Після уточнення Завдання та перевірки Клієнта Адміністрація Сервісу передає Юристу-виконавцю деталі Завдання Клієнта та його контактні дані.

5.2.2. Клієнт усвідомлює та погоджується, що зареєструвавшись на Сервісі Darwin Lawyer, він/вона надав Адміністрації Сервісу право доступу до інформації, поширеної ним/нею на Сервісі, в Особистому кабінеті та / або в межах спілкування з Юристом-виконавцем чи представником Адміністрації Сервісу будь-якими засобами. Адміністрація Сервісу зобов'язується дотримуватись правил конфіденційності та адвокатської таємниці. Поширена Клієнтом інформація може бути використана Адміністрацією Сервісу лише з метою з'ясування та вирішення конфліктних ситуацій між Клієнтом та Юристом - виконавцем, для покращення роботи Сервісу, а також в інших, не заборонених законом випадках.

5.2.3. Клієнт зобов'язується не вести переговорів або укладати будь-які договори, угоди, контракти та інші зобов'язуючі документи з Юристом Darwin Lawyer безпосередньо, без участі Адміністрації Сервісу в якості посередника, або без попередньої письмової згоди Адміністрації Сервісу, чи здійснювати оплату послуг Юриста Darwin Lawyer іншим способом, ніж передбаченим цими Правилами користування чи укладеними між Клієнтом та Адміністрацією Сервісу додатковими договорами.

5.3. Виконання Завдання:


5.3.1. Після вибору Юриста - виконавця Клієнт і Юрист укладають Договір про надання юридичних послуг (правової допомоги) за посередництва Адміністрації Сервісу.

5.3.2. Зміна умов Завдання Клієнтом можлива тільки за попереднього повідомлення про це Адміністрації Сервісу до затвердження Юриста-виконавця або зі згоди останнього.

5.3.3. Клієнт зобов'язаний підтвердити факт надання послуг та оцінити їх якість шляхом заповнення пропонованих форм Адміністрацією Сервісу, та, у випадку успішного виконання Завдання Юристом-виконавцем, доплатити решту 50% від погодженої вартості послуг.

5.3.4. Юристам-виконавцям забороняється передоручати виконання Завдань третім особам без згоди на це Адміністрації Сервісу та Клієнта.

5.4. Обмеження щодо використання Сервісу

5.4.1. Права Користувача по використанню функціональних можливостей Сервісу Darwin Lawyer, які надаються йому разом з доступом до Особистого кабінету, є невідчужуваними, і не можуть бути передані разом з паролем доступу будь-якій іншій особі без згоди Користувача та Адміністрації Сервісу.

5.4.2. Адміністрація Сервісу не гарантує безперервну доступність Сервісу та його функціональних можливостей 24 години на добу. Адміністрація Сервісу має право обмежити доступ Користувача до Сервісу в будь-який час у разі порушення ним цих Правил користування та/або Політики конфіденційності.

5.4.3. Адміністрація Сервісу надає Користувачеві невиключне і непередаване право використовувати Сервіс Darwin Lawyer, доступний на сайті www.darwin.lawyer відповідно до цих Правил користування, за умови, що ні Користувач, ні будь-які інші особи за сприяння Користувача не вчинятимуть будь-яких наступних дій:

5.4.3.1. копіювання, зміна, модифікація, в тому числі з метою отримання несанкціонованого доступу, та/або конфігурація програмного коду Сервісу;

5.4.3.2. створення похідних програм від програмного коду Сервісу та/або інтеграція функцій Сервісу в сторонні сайти і сервіси без згоди Адміністрації Сервісу;

5.4.3.3. продаж чи передача в будь-який іншій формі прав третім особам на матеріали Сервісу чи програмне забезпечення Сервісу;

5.4.3.4. отримання, обробка, зберігання чи поширення за допомогою Сервісу будь-яких інформаційних матеріалів, які:

  • порушують чинне законодавство України та/або законодавство країни Користувача;

  • порушують чиї-небудь права інтелектуальної власності;

  • порушують права і законні інтереси третіх осіб (в тому числі, містять фотографії або відеоролики, основним об'єктом яких є людина, якщо ця людина не надала згоди на розміщення фотографії або відео за її участю);

  • містять матеріали еротичного, порнографічного або образливого характеру; сприяють розпалюванню релігійної, расової чи міжнаціональної ворожнечі;

  • містять комп'ютерні віруси або програми (або посилання на них), здатні перервати або порушити нормальну функціональність комп'ютерного обладнання або програмного забезпечення чи засобів телекомунікації будь-яких осіб.

5.4.3.5. вчинення будь-яких дій, які можуть порушити функціональність Сервісу;

5.4.3.6. вчинення дій, спрямованих на введення Адміністрації Сервісу та/або Користувачів Сервісу в оману;

5.4.3.7. використання будь-яких комп'ютерних програм для автоматизованого збору інформації в Сервісі;

5.4.3.8. здійснення незаконного збору, систематизації, зберігання або розповсюдження персональної інформації інших Користувачів Сервісу;

5.4.3.9. вчинення дій, що порушують права, свободи, честь і гідність будь-якої особи, в тому числі, засновані на етнічній, расовій чи релігійній приналежності, висловлювання, що носять шовіністичний характер, а також заклики до насильницької зміни чи повалення конституційного ладу або до захоплення державної влади; заклики до зміни адміністративних меж або державного кордону України, порушення порядку, встановленого Конституцією України; заклики до погромів, підпалів, знищення майна, захоплення будівель чи споруд, насильницького виселення громадян; заклики до агресії або до розв'язування воєнного конфлікту;

5.4.3.10. надання в користування свого Особистого кабінету і/або даних авторизації від нього третім особам;

5.4.3.11. спроба отримання або отримання доступу до Особистого кабінету іншого Користувача Сервісу будь-яким способом, включаючи, але не обмежуючись, шляхом обману, зловживання довірою, підбору даних авторизації;

5.4.3.12. розміщення Користувачем реклами, комерційних повідомлень, а також повідомлень, які не стосуються тематики Сервісу, розміщення своїх контактних даних, що не були узгоджені заздалегідь з Адміністрацією при реєстрації на Сервісі Darwin Lawyer;

5.4.3.13. надання консультацій, рекомендацій тощо, дотримання яких може привести до негативних наслідків для адресата таких консультації рекомендацій тощо;

5.4.3.14. будь-які інші дії, які прямо заборонені законодавством України.


6. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ

6.1. Кожен Користувач має право:

6.1.1. використовувати Сервіс та Особистий кабінет у своїх цілях та відповідно до цих Правил користування, Політики конфіденційності та інших додаткових договорів, укладених з метою надання/отримання послуг за допомогою Сервісу;

6.1.2. використовувати інші сервіси, доступ до яких надано Адміністрацією Darwin Lawyer;

6.1.3. направляти скарги Адміністрації Сервісу за фактами порушення Користувачами цих Правил користування, Політики конфіденційності та/або інших домовленостей, належним чином оформлених сторонами в процесі використання Сервісу з погодженням Адміністрацією Сервісу;

6.1.4. надавати Адміністрації Сервісу свої побажання або пропозиції щодо поліпшення роботи Сервісу.

6.2. Клієнт додатково має право:

6.2.1. створювати Завдання і вибирати виконавця Завдання;

6.2.2. отримати належної якості та вчасно Послуги відповідно до умов Політики конфіденційності, цих Правил користування та інших укладених з Адміністрацією Сервісу або за її посередництва додатково договорів;

6.2.3. замінити Юриста-виконавця у випадку мотивованої незгоди з якістю, способом та/або тривалістю виконання Юристом-виконавцем Завдання;

6.2.4. на повернення авансового платежу у випадку неналежного виконання або невиконання Юристом-виконавцем Завдання;

6.2.5. змінити Завдання лише за згоди Юриста-виконавця та Адміністрації Сервісу;

6.2.6. створювати додаткові Завдання Юристу-виконавцю лише з погодженням з Адміністрацією Сервісу.

6.3. Юрист додатково має право:

6.3.1. виконувати Завдання всіх видів;

6.3.2. відмовитись від виконання Завдання;

6.3.3. на отримання винагороди своєчасно та у повному розмірі, погодженому між сторонами та Адміністрацією Сервісу, за належним чином та в повному обсязі виконане ним Завдання;

6.4. Обов'язки Користувача:

6.4.1. використовувати Сервіс та Особистий кабінет зі строгим дотриманням цих Правил користування, Політики конфіденційності та інших укладених міх сторонами договорів;

6.4.2. при використанні Сервісу, Особистого кабінету чи будь-яких інших функціональних можливостей Сервісу неухильно дотримуватися чинного застосовного законодавства;

6.4.3. дотримуватись та використовувати усі можливі заходи щодо збереження та нерозголошення логіна та пароля, що дають доступ до Особистого кабінету Користувача, а також конфіденційної інформації, отриманої та або наданої в межах використання Сервісу, під час надання та/або отримання Послуг за допомогою Сервісу;

6.4.4. своєчасно та в повному обсязі оплачувати Послуги, отримані за допомогою Сервісу;

6.4.5. не здійснювати будь-яких дій, які могли би порушити функціональність Сервісу та/або дискредитувати ціль та мету функціонування Сервісу;

6.5. Адміністрація Сервісу має право:

6.5.1.визначати та змінювати в односторонньому порядку Правила користування та Політику конфіденційності, і вимагати їх виконання Користувачами;

6.5.2. направляти Користувачам інформаційні повідомлення;

6.5.3. позбавити права користування Сервісом, заблокувати або обмежити доступ до Особистого кабінету без виплати будь-яких компенсацій та повернення передоплати Користувачу, який порушує ці Правила користування, Політику конфіденційності та/або інші домовленості, належним чином оформлені сторонами в процесі використання Сервісу з погодженням Адміністрацією Сервісу та/або у випадку вчинення Користувачем будь-яких дій, які дискредитують або можуть спричинити до порушення ділової репутації Сервісу та/або його Адміністрації та/або в разі надання Користувачем про себе недостовірної або неповної інформації;

6.5.4. контролювати, публікувати, видаляти, змінювати, зберігати або переглядати повідомлення, відправлені через Сервіс та/або Особистий кабінет, в будь-який час і з будь-якої причини. Адміністрація не несе відповідальності, не схвалює і не гарантує достовірності інформації щодо опублікованих думок, поглядів, порад, рекомендацій або консультацій, розміщених або відправлених Користувачами за допомогою Сервісу та/або Особистого кабінету;

6.5.5. рекламувати послуги, розміщені на Сервісі, на свій розсуд, шляхом обробки контенту і відображення його на відповідних сторінках Сервісу і поза його межами з правом його структурування, редагування, інтеграції, поділу, перегрупування, перекладу текстової частини контенту на інші мови тощо;

5.5.6. контролювати або записувати телефонні розмови Адміністрації Сервісу з Користувачем з метою моніторингу та покращення якості надання послуг Сервісу.

6.6. Адміністрація Сервісу зобов'язана:

6.6.1. надати доступ до функціональних можливостей Сервісу у випадку успішного проходження відбору та/або перевірки Користувачем;

6.6.2. повідомити про внесення змін до цих Правил користування та/або Політики конфіденційності;

6.6.3. перерахувати розмір винагороди Юристу-виконавцю у випадку успішного виконання ним Завдання та підтвердження цього Клієнтом;

6.6.4. оплатити фактично виконану роботу Юристу-виконавцю, у випадку, якщо Клієнт не оплатив Послуги не з вини Юриста-виконавця.


7. ОПАЛАТА ПОСЛУГ

7.1. Вартість Послуг визначається для кожного Користувача індивідуально на основі погодинної оплати надання послуг або за фіксованою ставкою, та залежить від складності Завдання, тривалості його виконання та рейтингу (рівня кваліфікації) Юриста-виконавця

7.2. Вартість послуг не включає фактичних витрат, понесених Юристом-виконавцем на виконання Завдання Клієнта та підлягає оплаті Клієнтом окремо.

7.3. Рахунок на оплату послуг направляється Адміністрацією Сервісу після оформлення Клієнтом Завдання, затвердження кандидатури Юриста-виконавця та узгодження усіх необхідних деталей Завдання щодо тривалості та вартості його виконання з Адміністрацією Сервісу та Юристом-виконавцем.

7.4. З метою отримання юридичних послуг своєчасно, належним чином і в повному обсязі, Клієнт зобов'язується здійснити передоплату у розмірі 50 % від погодженої з Адміністрацією Сервісу та Юристом-виконавцем вартості юридичних послуг (далі - передоплата). Решту 50% вартості послуг (далі – фінальна оплата) Клієнт оплачує після виконання Юристом-виконавцем Завдання.

7.5. У випадку, якщо Клієнт не оплатив рахунок на передоплату протягом трьох банківських днів, такий рахунок та Завдання будуть вважатися анульованими.

7.6. Юрист-виконавець приступає до виконання Завдання лише після підтвердження Адміністрацією Сервісу про отримання від Клієнта передоплати.

7.7. Оплата юридичних послуг (передоплата та фінальна оплата) здійснюється Клієнтом на розрахунковий рахунок Адміністрації Сервісу Darwin Lawyer (ТОВ «ЮФ «Батуринець і Партнери»). Усі витрати, пов'язані з оплатою рахунку (включаючи, але не обмежуючись, збори, комісії, податки і т.д.) оплачуються Клієнтом самостійно.

7.8. Оплачений рахунок на передоплату та/або фінальну оплату послуг з використанням Сервісу зараховується Адміністрацією Сервісу на користь того Клієнта, який здійснив оформлення Завдання незалежно від того, хто вказані рахунки оплатив.

7.9. Юрист-виконавець отримує винагороду за надані послуги Клієнту лише після успішного виконання завдання Клієнта та дотримання вимог та стандартів, передбачених в додатково укладених між сторонами договорах, в тому числі в Угоді про рівень надання юридичних послуг (SLA). Клієнт зобов'язаний підтвердити факт надання послуг Юристом-виконавцем.

7.10. Рахунок може бути оплачений тільки тими способами і за допомогою тих систем платежів, які приймаються Адміністрацією Сервісу до оплати та вказані на Сервісі Darwin Lawyer чи іншим способом повідомлені Клієнту Адміністрацією Сервісу.

7.11. Використовуючи платіжні системи при оплаті рахунку, Клієнт зобов'язується слідувати інструкціям і вказівкам, опублікованим на сайті цих платіжних систем. Правильність виконання Клієнтом процедури оплати знаходиться поза зоною відповідальності та компетенції Адміністрації Сервісу.

7.12. Повернення коштів та заміна Юриста-виконавця

7.12.1. Сума передоплати повертається Клієнтові лише за умови задоволення Адміністрацією Сервісу скарги на дії/бездіяльність Юриста-виконавця та/або у випадках недотримання останнім вимог та стандартів Угоди про рівень надання юридичних послуг (SLA), цих Правил користування та/або Політики конфіденційності (далі – скарга на Юриста).

7.12.2. Адміністрація Сервісу розглядає Скаргу на Юриста протягом 5 (п'яти) робочих днів з дня її надходження та вчиняє усі можливі дії для з'ясування описаних у скарзі обставин, а Клієнт та Юрист-виконавець зобов'язуються у цьому їй сприяти.

7.12.3. У випадку, якщо примирення між Клієнтом та Юристом-виконавцем неможливе, Адміністрація Сервісу здійснює пошук нового Юриста-виконавця в обумовлені з Клієнтом строки. У такому випадку Клієнт здійснює фінальну оплату послуг після успішного виконання Завдання новим Юристом-виконавцем.

7.12.4. У випадку повторної обґрунтованої скарги на Юриста-виконавця в межах виконання одного й того ж Завдання, Адміністрація Сервісу повертає Клієнту суму сплаченої передоплати або здійснює новий пошук Юриста, або за згоди Клієнта виконує завдання самостійно та за власний рахунок.

7.12.5. Адміністрація Сервісу повертає сплачену суму передоплати за вирахування комісій, зборів, податків чи інших платежів, спричинених таким поверненням коштів протягом 3 (трьох) банківських днів.

7.12.6. У випадку, якщо Клієнт, який здійснив передоплату, не зацікавлений в отриманні Послуг з причин, що не залежать від Юриста-виконавця та/або Адміністрації Сервісу, сума такої передоплати повертається Клієнту у порядку, передбаченому п. 7.12.5 цих Правил користування, а також за вирахуванням суми винагороди Юристу-виконавцю за фактично надані Послуги, у випадку, якщо останній приступив до виконання Завдання до скасування такого Клієнтом.

7.12.7. У випадку, передбаченому п. 7.12.6 цих Правил користування, Адміністрація Сервісу здійснює оплату Юристу-виконавцю за фактично надані ним послуги незалежно від того чи сума передоплати Клієнта покриває її розмір.


8. ОБМЕЖЕННЯ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ТА ГАРАНТІЙ

8.1. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності:


8.1.1. за будь-які помилки при реєстрації або завантаженні контенту на Сервісі та/або в Особистому кабінеті, а також за будь-які наслідки, які виникли в результаті використання, невикористання або неможливості використання Сервісу та/або Особистого кабінеті, будь-яких інформаційних матеріалів, які відправлені або отримані будь-ким за допомогою Сервісу та/або в Особистому кабінеті, і не відшкодовує будь-які збитки, в тому числі упущену вигоду, які виникли в результаті таких наслідків;

8.1.2. за недосягнення очікуваних результатів Користувачами від використання Сервісу;

8.1.3. за використання контенту (дозволеного чи забороненого) третіми особами, в тому числі, відтворення і поширення контенту в межах або за межами Сервісу;

8.2. Адміністрація Сервісу не гарантує:

8.2.1. будь-кому достовірність, повноту, актуальність чи відповідність очікуваним результатам та/або нормам застосовного законодавства консультацій, порад, рекомендацій, процесуальних документів, договорів, контрактів, угод, інших Інформаційних матеріалів тощо, їх законність, якість і відповідність конкретним запитам і потребам Користувача, отриманих у зв'язку з використанням Сервісу, та не несе за це відповідальності;

8.2.2. доступність Сервісу (у тому числі сервісів і програмного забезпечення третіх осіб, доступ до яких було надано Адміністрацією Сервісу) у всіх або певних країнах і мовних версіях;

8.2.3. доступність і коректну роботу програмного забезпечення, сайтів і сервісів третіх осіб, їх відповідність заявленій тематиці і Вашим очікуванням, доступ до яких Ви отримали за допомогою Сервісу. Адміністрація Сервісу не зобов'язана надавати технічну або іншу підтримку для такого програмного забезпечення, сайтів і сервісів, і для отримання такої підтримки Вам необхідно звернутися безпосередньо до їх виробника, власника або постачальника.

8.3. Сервіс надається на умовах «як є». Адміністрація Сервісу не виключає, що при використанні Сервісу, в ньому можуть відбуватися збої, помилки, невідповідності, проте докладає розумні зусилля, щоб такого не відбувалося. При цьому Адміністрація Сервісу необмежена в терміні і обов'язку усунення таких збоїв, помилок, невідповідностей.

8.4. Адміністрація Сервісу не виключає можливість несумісності Сервісу з іншим програмним забезпеченням, встановленим у Вашому пристрої, і не гарантує якісну взаємодію та/або паралельну роботу з ним.

8.5. Адміністрація Сервісу робить усе можливе, щоб забезпечити безперебійну роботу Сервісу, створює резервні копії даних з метою можливості їх відновлення, проте не виключає можливості повної або часткової втрати Інформаційних матеріалів і інших даних, які зберігаються на Сервісі.

8.6. Адміністрація Сервісу має право призупинити можливість використання Сервісу у випадках проведення необхідних профілактичних (регламентних) і ремонтних робіт, які будуть плануватися на час, коли це може завдати Вам найменшої шкоди, та інформуватиме Вас про це електронною поштою, що зазначена Вами при реєстрації на Сервісі, не менше ніж за 2 (два) робочих дні до дати проведення таких робіт.

8.7. У разі, якщо претензії третіх осіб, пред'явлені Вам, пов'язані з порушенням Вами цих Правил користування, Політики конфіденційності чи інших угод, укладених між Вами і Адміністрацією Сервісу та/або Користувачем Сервісу, Ви зобов'язуєтесь негайно повідомити про це Адмініст
Знаходимо професійних юристів для будь-яких завдань
Поставити завдання

© 2017 Darwin Lawyer
Розкажіть, що потрібно зробити
Передзвонимо протягом 15 хвилин
Немає часу заповнювати форму?
Зателефонуйте і розкажіть про завдання: +380 67 467 21 67
Made on
Tilda