loading

Ефективне управління майновими правами у сфері авторського права

Що очікує нас у зв'язку з проектом нового закону ``Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав``?

Права інтелектуальної власності в Україні починають все більше цінуватись. 28 грудня 2017 року Верховною Радою України було прийнято законопроект Закону України “Про ефективне управління майновими правами правовласників у сфері авторського права і (або) суміжних прав”. Цей крок – один з рухів держави в сторону покращення правового регулювання авторського права і підвищення міжнародного іміджу України. 

Авторське право призначене для пошуку балансу між автором і суспільством, оскільки об’єкт авторського права є цінним не тільки для автора а і для суспільства. Це частково допомагає захистити фінансові інтереси автора, оскільки він ділиться з суспільством своїми здобутками за певну винагороду. Закон України “Про авторське право” передбачає, що автор може управляти своїми авторськими правами самостійно, за допомогою повіреного або шляхом участі в організаціях колективного управління. 

Організації колективного управління набувають все більшої актуальності, оскільки суспільство розвивається, і автор фактично не може самостійно якісно здійснювати процес управління, відслідковувати використання об’єктів, проводити комунікації щодо використання своїх авторських прав та надавати дозволи на використання. Доволі важко самостійно довести і факт неправомірного використання та витребувати якісь компенсації в якості відповідальності. Для авторів ці організації дають змогу відслідковувати використання об’єктів їх авторського права та отримувати вигоду від такого використання. Так само, це вигідно для споживачів, оскільки шукати конкретного власника авторських прав для запиту на використання його твору досить складно, набагато зручніше і простіше звернутись до організації колективного управління. 

Говорячи про законопроект, який було прийнято, важливо сказати, що багато чинників повпливало на актуалізацію цього питання. Перш за все, правове регулювання в цій сфері на сьогоднішній день, далеке від ідеалу, оскільки існує дуже багато невизначеностей і правових прогалин. Є велика потреба в подальшому вдосконаленні законодавчого регулювання діяльності організацій колективного управління. 

На сьогоднішній день існує близько 19 організацій колективного управління і це, однозначно, забагато – говорить Костянтин Зеров, асистент кафедри інтелектуальної власності КНУ ім. Тараса Шевченка; науковий співробітник НДІ ІВ НАПрН України; співзасновник громадської організації “Клуб інтелектупльної власності. Ефективність таких організацій можна поставити під сумнів, оскільки в міжнародних інституціях дві організації можуть зібрати в рази більше роялті, ніж всі існуючі в Україні – зазначає Олександра Петренко, юрист АО «Бачинський та партнери». По факту, працюючі з них можна перерахувати на пальцях однієї руки. 

Одним з найбільших зловживань в сфері колективного управління авторськими правами, є “розширене управління” авторськими правами (у випадках, коли організація колективного управління надає дозволи на використання тими правами, які хоча і не перебувають в її управлінні але й не виключені з управління у встановленому законом порядку). Це призвело до того, що окремі організації колективного управління, не маючи в своєму управлінні конкретних прав монополізували спосіб їх використання. Це досить проблемний аспект. Особи, які володіють авторськими правами не можуть регулювати діяльність організації колективного управління. 

Андріана Олійник, юрист Darwin Lawyer, розповіла, що на практиці була ситуація, коли заклад харчування уклав договір з організацією колективного управління, а через деякий час до них звернулись представники іншої організації колективного управління і почали доводити, що ті твори, які використовувались закладом в своїй діяльності насправді знаходяться в їхньому розпорядженні, і вони хочуть отримати платіж за використання таких об’єктів. І починається: штрафи, відповідальність, тяганина… В результаті, ця проблема, однозначно, торкається користувача. 

Новий законопроект змінює штрафні санкції (компенсація в двох- або трьохкратному розмірі гіпотетичного “роялті” а не, як колись від 10 до 50 тисяч мінімальних заробітніх плат). При прописуванні санкцій в Законі “Про авторські права”, за основу був взятий американський підхід (“від” і “до” ). В нас зараз немає чіткої системи стримувань до компенсацій, є факт порушення – ти платиш штраф. 

В законопроеткі передбачається чітке відображення зобов’язань, які взяла на себе Україна за Угодою про асоціацію. Підхід “від” і “до” використовується в 25 країнах світу. В Європі ж більш поширена система гіпотетичного “роялті”. Питання в тому, чи будуть наші суди застосовувати Угоду про асоціацію як норму прямої дії. Якщо так, тоді апелюємо до статті 230 Угоди:

1. Обидві Сторони підтверджують свої зобов’язання згідно з Угодою ТРІПС, зокрема її Частини ІІІ, та мають забезпечити подальші додаткові заходи, процедури та засоби захисту, необхідні для забезпечення дотримання охорони прав інтелектуальної власності. Ці заходи, процедури та засоби захисту мають бути добросовісними і справедливими та не повинні бути надмірно складними чи дорогими або спричиняти необґрунтовані строки чи невиправдані затримки.

 

2. Ці заходи та засоби захисту мають також бути ефективними, співрозмірними і стримуючими та мають застосовуватись таким чином, щоб уникнути створення перешкод законній торгівлі та забезпечити їх захист від зловживань. 

В теорії, розмір гіпотетичного ``роялті`` може бути більшим за той мінімальний поріг, який є зараз.

Для ефективного та справедливого регулювання варто, все таки, застосовувати норми Угоди як норми прямої дії. Визначення розміру компенсацій також буде досить спірним, оскільки багато осіб, які звертаються, не мають практики передачі авторських прав в організації колективного управління і в них немає конкретної тарифікації. Варто також внести зміни до Постанов, які регулюють мінімальні ставки роялті, для адаптації до нових умов.

 

Проблеми, що на даний момент існують в колективному управлінні і чи зможе виправити такі проблеми новий законопроект. 

Зараз в колективному управлінні існують такі основні проблеми: в односторонньому порядку не можна вилучити свої права з управління, не має впливу на ставки організації колективного управління за свою діяльність. На сьогоднішній день існує також проблема зі звітністю, оскільки НПА який змушував оргранізації колективного управління звітувати, скасований і звітність ніяк не контролюється. Щодо Законопроекту: він розроблявся досить довго. Було, як мінімум 3-4 альтернативні законопроекти. Деякі положення нового Законопроекту є досить дискусійними, але проблему вилучення прав з “розширеного управління” цей закононопроект вирішує. 

Прийнята редакція Законопроету є компромісною. В ньому присутні положення, які викликають супротив в спільноті, але він кращий, ніж та законодавча база, що є зараз. Він не є ідеальним і при подальшому прийнятті все одно потребуватиме змін. Одним з недоліків є те, що особа не може вилучити свої майнові права з обов’язкового управління. Теоретично, це суперечить Директиві та Конституції України. Тому, це положення варто вдосконалити. Існують також певні нюанси щодо звітності. 

На нашу думку, варто приймати новий Закон в такій редакції, що не потребує змін. Важливим є також гармонізація законодавства із законодавством ЄС, що, в свою чергу, вказує на обов’язковість використання положень Директиви та Угоди при доопрацюванні законопроекту. Нові зміни в регулюванні організацій колективного управління авторськими правами зможуть полегшити життя не лише авторам а й самим користувачам. Варто вдосконалити положення щодо відповідальності за неправдиві відомості, та ввести і законодавчо підкріпити звітність таких організацій. 

Виникли питання? Задавайте їх будь-яким зручним для Вас способом:

Розкажіть, що потрібно зробити

Передзвонимо протягом 15 хвилин

Опишіть завдання

Немає часу заповнювати форму? Зателефонуйте і розкажіть про завдання: +380 67 467 21 67