loading
Політика конфіндеціальності
Ця Політика конфіденційності є невід’ємною частиною Договору-оферти (далі – Правила користування) та регулює дотримання конфіденційності і недоторканності персональних даних та іншої інформації, яку ТОВ «ЮФ «БАТУРИНЕЦЬ І ПАРТНЕРИ» (далі – «Ми», «Адміністрація», «Сервіс», «Darwin Lawyer») отримує від користувачів свого Сервісу Darwin Lawyer (далі – «Ви», «Користувач»).

Всі терміни, що вживаються в цій Політиці конфіденційності, якщо інше окремо в ній не зазначено, мають те ж значення, що і в Правилах користування. Якщо Ви хочете використовувати Сервіс, Ви повинні уважно ознайомитися з цією Політикою конфіденційності та повністю і беззастережно прийняти всі її умови.

Якщо Ви не згідні з будь-яким із положень цієї Політики конфіденційності, Ви маєте припинити використовувати Сервіс Darwin Lawyer.

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Ця Політика конфіденційності описує умови отримання, зберігання, обробки, використання і захисту персональних даних, та іншої інформації, яку Ми отримуємо від Користувачів Сервісу.

1.2. Реєструючись та використовуючи Сервіс Darwin Lawyer Ви беззастережно погоджуєтесь з умовами цієї Політики конфіденційності та добровільно надаєте Адміністрації Darwin Lawyer право на обробку Ваших персональних даних, а також іншої інформації, яку Ви надаєте нам під час реєстрації та в процесі використання Сервісу та/або Особистого кабінету, в тому числі на збирання, реєстрацію, накопичення, зберігання, адаптування, зміну (за клопотанням власника даних), поновлення, використання і поширення (розповсюдження, передачу), знеособлення, знищення персональних даних, у тому числі з використанням інформаційних (автоматизованих) систем, відповідно до цієї Політики конфіденційності.

1.3. Реєструючись на Сервісі Darwin Lawyer в якості Клієнта, Ви також надаєте право Юристу-виконавцю отримувати, зберігати, обробляти і використовувати Ваші персональні дані та іншу конфіденційну інформацію, яку ми отримаємо від Вас під час реєстрації та в процесі використання Сервісу та/або Особистого кабінету, лише з метою виконання поставленого Вами Завдання.

1.4. Ця Політика конфіденційності не регулює отримання, зберігання, обробку, використання і захист персональних даних, та іншої інформації сторонніми підприємствами та організаціями, що не перебувають під керівництвом Адміністрації Darwin Lawyer, а також фізичними особами, які не є працівниками Darwin Lawyer, навіть якщо Ви отримали доступ до їх сайтів та/або послуги від них за допомогою Сервісу Darwin Lawyer.

2. МЕТА ТА СПОСІБ ЗБОРУ ТА ОБРОБКИ ІНФОРМАЦІЇ

2.1. Інформація, яку Ми збираємо, зберігаємо, обробляємо і використовуємо, включає в себе персональні та контактні дані, що вводяться Вами при реєстрації на Сервісі та/або в Особистому кабінеті (ім’я, прізвище, адресу електронної пошти, номер телефону тощо), платіжні реквізити, за допомогою яких здійснюється оплата послуг, отриманих/наданих за допомогою Сервісу, повідомлення, якими Ви обмінюєтеся з нами або направляєте іншому Користувачу за допомогою Сервісу та/або Особистого кабінету, а також іншу інформацію, отриману нами в процесі використання Вами Сервісу.

2.2. Ми збираємо, зберігаємо і обробляємо лише ту інформацію, яка необхідна для забезпечення функціонування Сервісу відповідно до цілей його створення та належного виконання Користувачами своїх зобов’язань у процесі надання та/або отримання Послуг за допомогою Сервісу в межах та на умовах, встановлених чинним законодавством України, в тому числі, та не обмежуючись, з метою складання бази даних Клієнтів та Юристів Сервісу.

2.3. Збір персональних даних відбувається автоматично при відвідуванні і використанні Сервісу і Послуг, а також при заповненні Користувачем пропонованих Адміністрацією Сервісу форм.

2.4. Персональні дані Користувача обробляються за допомогою програмно-апаратних та технічних засобів Сервісу протягом терміну їх розміщення на Сервісі. Користувач в будь-який момент може змінити свою персональну інформацію, що міститься в базах Сервісу, повідомивши про це Адміністрацією Сервісу.

2.5. Користувач зобов’язується не розміщувати на Сервісі чи в Особистому кабінеті персональні дані інших осіб, а також не використовувати персональні дані інших Користувачів будь-яким чином, що не відповідає вимогам законодавства, в протиправних або протизаконних цілях, з метою отримання вигоди та в будь-яких інших цілях, що не відповідають меті функціонування Сервісу.

3. БЕЗПЕКА ДАНИХ

3.1. Адміністрація Сервісу Darwin Lawyer зобов’язується сумлінно зберігати Ваші персональні дані, та іншу конфіденційну інформацію, надану Вами під час використання Сервісу, і вживати усіх запобіжних заходів для їхнього захисту від втрати, неправильного використання, внесення змін або несанкціонованого розповсюдження. Персонал та Користувачі Сервісу Darwin Lawyer, які мають доступ до Ваших даних, що необхідні їм для надання/отримання послуг чи забезпечення функціонування Сервісу, зобов’язані дотримуватися умов конфіденційності даної інформації і не мають права використовувати надані Вами дані та інформацію задля будь-яких інших цілей.

3.2. Погоджуючись з цією Політикою конфіденційності, Користувач підтверджує, що усвідомлює та розуміє, що не існує абсолютно безпечних способів передачі даних через мережу Інтернет або їх подальше зберігання в цифровому вигляді. Таким чином, незважаючи на всі наші зусилля, ми не можемо гарантувати абсолютний захист отримуваної Сервісом Darwin Lawyer від Вас інформації.

3.3. Адміністрація Сервісу Darwin Lawyer не несе відповідальності за наслідки, які можуть настати у зв’язку із втратою або незабезпеченням Вами збереження конфіденційності Ваших даних авторизації до Особистого кабінету (логін і пароль), та при отриманні з Вашої вини чи необережності третіми особами несанкціонованого доступу до Ваших персональних даних та іншої конфіденційної інформації, що зберігається в Сервісі Darwin Lawyer чи в Особистому кабінеті.

3.4. Адміністрація Сервісу робить все можливе, щоб звести до мінімуму ризик несанкціонованого доступу до Ваших персональних даних та конфіденційної інформації, а також ризик її неналежного використання, однак не несе ніякої відповідальності у випадку отримання доступу до такої інформації третіми особами. У разі виникнення спірних ситуацій при використанні Сервісу та/або Послуг за допомогою Сервісу, а також в інших випадках,
передбачених Правилами користування або чинним законодавством України, Користувач зобов’язується надати Адміністрації Сервісу персональні дані за її запитом, в тому числі і в письмовому вигляді.

3.5. Адміністрація Сервісу залишає за собою право зберігати всю конфіденційну інформацію, що стосується Користувача протягом 3 років після припинення Користувачем використання Сервісу Darwin Lawyer, в тому числі змінні і змінені персональні дані.

4. ПОШИРЕННЯ КОРИСТУВАЧЕМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО СЕБЕ ПРИ ВИКОРИСТАННІ СЕРВІСУ

4.1. Користувач може за своїм бажанням надавати третім особам будь-яку інформацію про себе в ході користування Сервісом. Дана інформація розцінюється як загальнодоступна, і, отже, Адміністрація Сервісу не несе ніякої відповідальності за наслідки таких дій Користувача.

4.2. Користувач усвідомлює, погоджується та гарантує, що інформація, яка надається ним Сервісу та/або за допомогою Сервісу, зокрема Особистого кабінету, не може:

4.2.1. бути неправдивою, неточною або вводити в оману;

4.2.2. сприяти шахрайству, обману або зловживанню довірою;

4.2.3. порушувати або зазіхати на власність третьої особи, його комерційну таємницю або його право на недоторканність приватного життя;

4.2.4. закликати до скоєння злочину, а також розпалювати міжнаціональну ворожнечу;

4.2.5. містити відомості, що ображають будь-чию честь, гідність чи ділову репутацію, наклеп або погрозу кому б то не було;

4.2.6. бути непристойними, або мати порнографічний або еротичний зміст;

4.2.7. містити комп’ютерні віруси, а також інші комп’ютерні програми, спрямовані, зокрема, на нанесення шкоди, несанкціоноване вторгнення, таємне перехоплення або присвоєння даних;

4.2.8. містити матеріали рекламного характеру;

4.2.9. іншим чином порушувати чинне законодавство України.

4.3. Якщо Ви більше не бажаєте використовувати Сервіс, і хочете видалити з Сервісу всі надані Вами персональні дані, Ви маєте звернутись з відповідним письмовим клопотанням до Адміністрації Сервісу за допомогою засобів зв’язку, зазначених на веб-сторінці www.darwin.lawyer. При цьому, після видалення таких даних з Сервісу, ми не зможемо надавати Вам послуги, і Вам стануть недоступні деякі функції Сервісу, в тому числі доступ Юристу до Особистого кабінету.

4.4. Якщо Ваші персональні дані, які зберігає і обробляє Сервіс, змінилися, Вам необхідно внести відповідні зміни та оновити їх, шляхом надсилання відповідного письмового клопотання до Адміністрації Сервісу, оскільки використання нами застарілої інформація може знизити якість надаваних Вам послуг через Сервіс, або привести до неможливості його використання Вами

5. ПЕРЕДАЧА ДАНИХ

5.1. Сервіс Darwin Lawyer не передає персональних даних чи іншу конфіденційну інформацію Користувача третім особам без дозволу їх власника, за винятком таких випадків:

5.1.1. така передача даних необхідна для виконання поставленого за допомогою Сервісу Завдання;

5.1.2. якщо це буде потрібно для дотримання діючих законів, виконання законних запитів і мотивованих вимог судових, правоохоронних та інших уповноважених органів.

5.2. Адміністрація Сервісу має право без згоди Користувача, проте з наступним його повідомленням, передати персональні дані Користувача державним органам, в тому числі органам дізнання та досудового слідства, і органам місцевого самоврядування лише за їх мотивованим запитом, на підставі судового рішення, та в інших передбачених чинним законодавством України випадках.

6. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

6.1. Ви погоджуєтесь використовувати усю отриману за допомогою Сервісу інформацію, в тому числі персональні дані, згідно із чинним законодавством, включаючи законодавство країни або регіону, в яких Ви проживаєте, або в яких Ви використовуєте Сервіс Darwin Lawyer.

6.2. Адміністрація Сервісу не несе відповідальності за шкоду або збитки, понесені будь-ким в результаті помилкового розуміння або нерозуміння цієї Політики конфіденційності, інструкцій або вказівок про порядок використання Сервісу. Якщо Вам не повністю зрозуміла Політика конфіденційності, Ви маєте право до початку використання Вами Сервісу, звернутись до Адміністрації для отримання необхідних Вам роз’яснень. Реєструючись в Сервісі, та приймаючи умови цієї Політики конфіденційності, Ви підтверджуєте, що Вам зрозумілі всі положення цієї Політики конфіденційності і Ви отримали від Адміністрації Сервісу всі необхідні Вам роз’яснення.

6.3. У випадку, якщо Вам стало відомо про порушення цієї Політики конфіденційності іншою особою, Ви зобов’язані негайно повідомити про це Адміністрацію Сервісу. 6.4. Ви надаєте Адміністрації Сервісу право направляти Вам листи, повідомлення та інші матеріали, що містять інформацію про Сервіс на умовах, викладених у цій Політиці конфіденційності та Правилах користування.

6.5. У разі , якщо положення різних мовних версій цієї Політики конфіденційності будуть трактуватися по-різному, пріоритет матиме версія Політики конфіденційності українською мовою.

6.6. До цієї Політики конфіденційності та відносин між Сервісом і Користувачем, що виникають у зв’язку з використанням Сервісу, застосовується законодавство України.

6.7. У випадку, якщо яке-небудь положення цієї Політики конфіденційності буде визнане недійсним, інші її положення будуть залишатися в силі, та це не скасовує дію цієї Політики конфіденційності.

6.8. Надалі, в зв’язку з розширенням або зміною функцій Сервісу, а також зміною порядку його надання, в цю Політику конфіденційності будуть вноситься зміни. Ми повідомимо Вас про такі зміни в Політиці конфіденційності шляхом направлення повідомлення на Вашу адресу електронної пошти або шляхом розміщення відповідного повідомлення на веб-сторінці Сервісу.

6.9. Всі внесені в цю Політику конфіденційності зміни будуть доступні у вигляді її нової редакції, опублікованої на Сайті Darwin Lawyer. Нова редакція Політики конфіденційності вступає в силу не раніше ніж через 5 (п’ять) днів з моменту розміщення її нової редакції на на веб-сторінці Сервісу. У будь-якому випадку, використовуючи Сервіс, Ви підтверджуєте згоду з умовами цієї Політики конфіденційності в редакції, чинній на момент використання Вами Сервісу.

Редакція від 10.12.2017 року

 

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«ЮРИДИЧНА ФІРМА «БАТУРИНЕЦЬ І ПАРТНЕРИ»
Юридична адреса: Україна, 03065, місто Київ,
проспект Космонавта Комарова, будинок 42, літера Ж, офіс 6
тел./факс: /044/ 499-9792
Код ЄДРПОУ 35122915

Знаходимо професійних юристів для будь-яких завдань

Розкажіть, що потрібно зробити

Передзвонимо протягом 15 хвилин

Опишіть завдання

Немає часу заповнювати форму? Зателефонуйте і розкажіть про завдання: +380 67 467 21 67